0797300800

موږ ته زنګ ووهئ

info@amaneyehospital.af

موږ ته بریښنالیک راکړئ

 کنترول و وقایه از انتان

کنترول و وقایه از انتان

دا کورس معلومات چمتو کوي چې کومې اسانتیاوې باید د رامینځته کیدونکي تنفسي ویروس قضیې ته ځواب ویلو لپاره چمتو شي لکه ناول کورونویرس ، څنګه پیښه پیښ شي کله چې پیښیږي ، او څنګه د IPC اقدامات په سمه توګه پلي کول ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ شتون نلري نور HCW یا نورو ناروغانو او نورو ته د روغتیا پاملرنې مرکز کې لیږدول.

 مشوره

مشوره