په کابل کې د سترګو د درملنې لپاره په نړیوالو معیارونو برابر روغتون

امان د سترګو روغتون

 امان د سترګو روغتون (AEH) د سترګو د درملنې په برخه کې مخکښ روغتون دې چې په 2011  کال کې په کابل کې جوړ شوی دی. دغه روغتون د عامې روغتیا وزارت رسمې جواز او د ستندرد نړوالې ادارې  (ISO 9001-2008) تصدیق پاڼه لرې. امان د سترګو روغتون په کابل کې ترفعالیت وړاندې په خوست کې فعالیت درلود.  د دغه روغتون بنسټ ایښودونکی ډاکتر خوشحال امان او همکار بنسټګر یی ډاکتر محمد نعیم امان په دې باور دې چې د غوره ممکنو خدماتو وړاندې کولو لپاره په نړیوالو معیارونو برابر روغتون وروستۍ معیارې ټیکنالوژی ته اړتیا لرې، له دې امله امان د سترګو روغتون د سترګو په برخه کې د درملنې په تر ټولو نوو لارو چارو او وروستۍ ټیکنالوژۍ سمبال روغتون دی.  دا په زغرده  ویلی شو، چې ډیرۍ هغه ناروغان چې  له افغانستان څخه بهر نورو هیوادونو ته د سترګو د د درملنې لپاره تلل، اوسمهال تر ۸۰ سلنه ناروغان د امان د سترګو روغتون کې درملنه کیږي او له افغانستان څخه بهر هیوادونو ته د تللو اړتیا یې رفع شوې ده.

د امان د سترګو روغتون په اړه

دغه روغتون د ناروغانو اړتیاوو په پام کې نیولو سره په پراخی پانګونې سره جوړ شوی دی. د روغتون نوې ودانۍ شپږ پوړه لرې او په ۵۰۰ متر مربع ځمکه کې جوړه شوې ده. دغه ودانۍ په مشخص ډول د سترګو د ناروغیو د درملنې او روغتیایی پالنو په موخه جوړه شوې ده. دغه روغتون ناروغانوته بیلابیل کلینیکی خدمات وړاندې کوې چی لاندې برخی په کې راځی: عاجل خدمتونه، د سترګو د پردو عملیات، شبکیه، اوکیولاپلاستیک، ګلوکوما، د ماشومانو آفتمولوژی، قرنیه او نیوروآفتمولوژی.