0797300800

موږ ته زنګ ووهئ

info@amaneyehospital.af

موږ ته بریښنالیک راکړئ

د لید ډالۍ
امان د سترګو روغتون د امان سترګو روغتون دسترګو د درملنې په برخه کې مخکښ روغتون دی چې په 2011 کال کې په کابل کې جوړ شوی دی. دغه روغتون دعامي روغتیا وزارت رسمې جواز او د ستندرډ جوړونې نړیوالې ادارې (ISO 9001-2008) تصدیق پاڼه لرې.
insert_chart نور یی ولولی
باکیفیته خدمات
پرمختللي ټیکنالوژي امان د سترګو روغتون د خورا پرمختللې ټیکنالوژۍ او د مجربو متخصصینو پرمټ خپلو ګرانو هیوادوالو ته د سترګو ۲۴ ساعته تخصصې خدمات وړاندې کوې.
insert_chart نوریی ولوله
زموږ بریاوې په خپله خبرې کوي
تجربه لرونکی ټیم تر 100 ډیر طبی پرسونل، د لید متخصصین، اپتومیترویستان، ریفریکشنیستان، دتخنیکی پالنو ټکنیشنان، نرسان او اداری ټیم.
insert_chart نوریی ولوله

امان د سترګو روغتون د لید ډالۍ

د شبکیې د حالتونو د تشخیص او درملنې غوره تخنیکونه

امان د سترګو روغتون پیژندنه

 امان د سترګو روغتون د سترګو د درملنې په برخه کې مخکښ روغتون دی چې په 2011 کال کې په کابل کې جوړ شوی دی. دغه روغتون دعامي روغتیا وزارت رسمې جواز او ستندرډ جوړونې نړیوالې ادارې (ISO 9001-2008) تصدیق پاڼه لرې. امان د سترګو روغتون په کابل کې ترفعالیت وړاندې په خوست ولایت  کې فعالیت درلود.

د ناروغانو له لوړو غوښتنو سره سم په نړیوالو معیارونو برابر د ښو او باکیفتو خدماتو وړاندې کولو ترڅنګ د لوړی کچې روغتیا پالنو ته رسیدل او به افغانستان کې پر یو مخکښ روغتیایی بنسټ بدلیدل.

 • د روغتون لپاره د نړیوالو معیارونو سره سمې خپلواکې آسانتیاوې.
 • د سترګو په برخه کې له نړیوالو معیارونو سره سم۲۴ ساعته خدمات وړاندې کول.
 • د ګرانو هېوادوالو لپاره په نړی کې د روغتیایی خدماتو تر ټولو لوړې کچې ته د رسولو په موخه د روغتون پراختیا.

ورستۍ ټیکنالوژې

په امان روغتون کې لاندې معالجوی ټیکنالوژې کارول کیږي

امان د سترګو روغتون

په لیزر سره د سترګي عملیات او د لینز بدلول (Phaco+IOL)

امان د سترګو روغتون

په لیزر سره د سترګي عملیات او د لینز بدلول (Phaco+IOL)

امان د سترګو روغتون

د لید د سمولو لپاره د اکسمیر لیرز کارول

امان د سترګو روغتون

Yag Laser یاګ لیزر

امان د سترګو روغتون

له عمرسره اړوند نقطه یی انحراف درملنه

امان د سترګو روغتون

Retinal Detchment Surgery

امان د سترګو روغتون

د Glaucoma (SLT) لپاره درملیز لیزر

امان د سترګو روغتون

د VEGF ضد درمل

  د امان دسترګو روغتون کلینیکي خدمات

  عاجل خدمتونه

  ګلوکوما

  د روغتون د مشرتابه ژمنه

  د امان سترګو روغتون بنسټ ایښونکې ډاکټر خوشال امان او  ډاکټر محمد نعیم امان په دې باور دي چې د غوره ممکنو خدماتو وړاندې کولو لپاره په نړیوالو معیارونو برابر روغتون پرمختللې ټیکنالوژۍ ته اړتیالرې.

  زموږ بریاوی په خپله خبرې کوي ، تاسو عینکوته اړتیا نلرئ ، تاسو ځیرکو سترگو ته اړتیا لرئ.