د لید ډالۍ
امان د سترګو روغتون امان د سترګو روغتون دسترګو د درملنې په برخه کې مخکښ روغتون دی چې په 2011 کال کې په کابل کې جوړ شوی. دغه روغتون دعامي روغتیا وزارت رسمې جواز لری او د سترګو د معیاری خدمتونو په وړاندی کولو د ستندرډ نړیوالې ادارې (ISO 9001:2015) تصدیق پاڼه لرې.
insert_chart نور یی ولولی
باکیفیته خدمات
پرمختللي ټیکنالوژي امان د سترګو روغتون د خورا پرمختللې ټیکنالوژۍ په مرسته او په نړیوالو معیارونو د سترګو ۲۴ ساعته تخصصې خدمات وړاندې کوې.
insert_chart نوریی ولوله
زموږ بریاوې په خپله خبرې کوي
تجربه لرونکی ټیم امان د سترګو روغتون د 100 څخه ډیرو وړتیا لرونکو متخصصینو، ډاکټرانو، طبی پرسونل ، اپتومیتریستانو، ریفریکشنیستانو، ټکنیشنانو، نرسانو او اداری ټیم پواسطه پرمخ بیول کیږی چه هدف یی د سترګو د لوړ کیفیت خدمتونه وړاندی کول دی.
insert_chart نوریی ولوله

امان د سترګو روغتون - د لید ډالۍ

د شبکیې د حالت د تشخیص او درملنې غوره تخنیکونه

امان د سترګو روغتون پیژندنه

 امان د سترګو روغتون د سترګو د درملنې په برخه کې مخکښ روغتون دی چې په 2011 کال کې په کابل کې جوړ شوی دی. دغه روغتون دعامي روغتیا وزارت رسمې جواز او ستندرډ جوړونې نړیوالې ادارې (ISO 9001-2015) تصدیق پاڼه لري. امان د سترګو روغتون په کابل کې ترفعالیت وړاندې په خوست ولایت  کې فعالیت درلود.

زمونږ لرلید دا دی چې امان د سترګو روغتون د سیمې په کچه د سترګو د روغتیایی خدمتونو مخکښ وړاندې کوونکی وی.

 • د نوې ټکنالوژۍ او نوښتونو سره د سترګو د روغتیا چوپړتیاوې برابرول
 • د سترګو په برخه کې د معیارې خدمتونو وړاندې کول ترڅو د دغه خدماتو د مخکښ وړاندې کوونکې مقام وساتې
 • د نړیوالو معیارونو او د مریضانو د غوښتنو او اړتیاوو سره سم د چوپړتیاوو وړاندې کول

وروستۍ ټکنالوژې

 په امان روغتون کې لاندې پرمختللې معالجوې ټیکنالوژې کارول کیږي

امان د سترګو روغتون

د لیزر پواسطه د سترګي د پردی عملیات او د لنز بدلول (Phaco+IOL)

امان د سترګو روغتون

د لید د سمولو لپاره د اکسیمر لیزر کارول

امان د سترګو روغتون

د غمی د پاکولو لیزر (Yag Laser)

امان د سترګو روغتون

د عمر له وجهی د مکولا د تخریب درملنه

امان د سترګو روغتون

د سترګی د شبکیی د بیځایه کیدو د ترمیم عملیات

امان د سترګو روغتون

د سترګو د تورو اوبو لپاره د SLT درملیز لیزر

امان د سترګو روغتون

د غیرنورمال رګونو د مخنیوی درملنه (Anti-VEGF)

  د امان دسترګو روغتون کلینیکي خدمتونه

  عاجل خدمتونه

  د سترګو تورې اوبه (ګلوکوما)

  د روغتون د مشرتابه ژمنه

  د امان سترګو روغتون بنسټ ایښودونکي ډاکټر خوشحال امان او  ډاکټر محمد نعیم امان په دې باور دي چې د غوره ممکنو خدماتو وړاندې کولو لپاره په نړیوالو معیارونو برابر روغتون پرمختللې ټیکنالوژۍ ته اړتیا لري.

  ورځنۍ خبرې