د معایناتو له لارې د جنیټیکي او ارثي ناسمتیاوو تشخیص

د امان سترګو روغتون (AEH) یو له مخکښو خصوصي سترګو روغتونونو څخه دی ، چې…